Відбувся захист звітів з виробничої практики студентів 4 курсу спеціальності “Фінанси і кредит”

 Виробнича практика студентів 4 курсу спеціальності "Фінанси і кредит" проходила у період з 19.02.2018 по 17.03.2018. Основними базами практики були ПАТ “Credit Agricole”, фінансові відділи підприємств, СК "ІНГО-УКРАЇНА", СК ПрАТ "УПСК".

 Результат виконання виробничої практики студенти представили у формі звіту, захист якого проходив у присутності членів комісії. До складу комісії було включено керівників виробничої практики від кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка д.е.н., доцента Рамського А.Ю. та к.е.н., доцента Сосновську О.О. У ході захисту студенти відповідали на питання членів комісії щодо організації фінансової роботи та напрямів діяльності баз практики, особливостей побудови їх організаційної структури, показників фінансово-господарської діяльності та пропозицій щодо їх підвищення.