Студенти-фінансисти 1-го курсу набувають початкового практичного досвіду фінансиста в Центрі економічної дидактики

    30 березня 2018 р. в Центрі економічної дидактики Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся практичний тренінг з фінансів для студентів І курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

    Темою даного заходу було оголошено проведення аналізу фінансового стану підприємства. Практичний тренінг мав на меті закріпити у студентів набутих в процесі навчання теоретичних знань організації фінансової діяльності підприємств, отримання практичних навичок аналізу фінансових показників на підставі фінансової звітності (форми № 1 «Баланс»; форми № 2 «Звіт про фінансові результати»; форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» та форми № 4 «Звіт про власний капітал»), а також напрацювання умінь та навичок систематизації інформації щодо оцінки фінансового стану підприємства.

     У ході тренінгу студенти, використовуючи фактичну фінансову звітність конкретних підприємств як інформаційну базу для проведення фінансового аналізу, навчилися формувати кваліфіковані судження щодо реального стану та пропонувати варіативні рішення, спрямовані на виявлення резервів для підвищення ефективності функціонування досліджуваного підприємства та покращення його фінансового стану в цілому.