Відбулась відкрита лекція професора кафедри фінансів та економіки, д.е.н. Лойко В.В.

 
    24 квітня 2018 року відбулась відкрита лекція професора кафедри фінансів та економіки, д.е.н. Лойко Валерії Вікторівни за дисципліною "Фінанси" на тему: "Кредит та кредитування у ринковій економіці". План лекції передбачав питання, що послідовно розкривали тему заняття а саме: сутність та функції кредиту, роль кредиту у ринковій економіці, класифікація кредитів за видами, поняття позичкового відсотку та кредитних операцій. Всі питання, які було розглянуто під час відкритої лекції, викладено зрозумілою мовою з залученням прикладів та порівнянь.
    Під час лекції відчувався зворотній зв'язок з аудиторією, що свідчить про успішне засвоєння нового матеріалу студентами та його прийняття у комплексі з суміжними дисциплінами. Відкриту лекцію проведено на високому професійному та науково-методичному рівні, продемонстровано лекторську майстерність, високу ступінь володіння навчальним матеріалом, використання прийомів активізації роботи студентів на занятті та уміння зрозуміло висвітлювати різноманітні аспекти теми.