II Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції»

Майбутнє України – в інноваційній євроорієнтованій економічній політиці. Сучасна українська фінансова політика, що реалізується через фінансову систему країни, поки ще не відповідає стандартам економічно розвинених країн ЄС. Про основні проблеми, які перешкоджають ефективному розвитку державної фінансової системи в умовах євроінтеграційного курсу України, а також шляхи їх вирішення йшлося на II Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції», яка відбулася 31 травня 2018 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Конференція була організована та проведена кафедрою фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Університету Грінченка. Цей науковий захід об’єднав більше 50 студентів-економістів і викладачів провідних університетів-співорганізаторів: Полонійна Академія в Ченстохові (республіка Польща), Інститут європейських студій Факультету політології та міжнародних досліджень Варшавського університету (республіка Польща), Європейська асоціація економістів.

Модератором конференції виступив Андрій Рамський, завідувач кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор економічних наук, доцент.

З вітальним словом до учасників Конференції звернулися: кандидат педагогічних наук Михацька Алла Валер’янівна, декан Факультету інформаційних технологій та управління. та Анджей Криньский, ректор Полонійної Академії в Ченстохові, доктор габілітований, професор (Республіка Польща). Учасників конференції привітали Директор Інституту європейських мов і культур Тяньцзінського університету іноземних мов PhD, професор Лі Інін та доктор економічних наук, професор Тяньцзінського університету іноземних мов Захарін Сергій Володимирович.

Про причини і наслідки впливу фінансової кризи на формування європейської ідентичності говорив у своїй доповіді Йозеф Томановский, начальник департаменту європейських субрегіоналів в IEWNPiSM UM, професор, доктор габілітований (Варшавський університет, Республіка Польща). Питання формування національної моделі корпоративної соціальної відповідальності ґрунтовно розкрив Михайло Кужелєв, професор кафедри фінансів, директор Навчально-наукового інституту фінансів і банківської справи Університету державної фіскальної служби України, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. Щодо конкурентоспроможності економіки м. Києва в умовах євроінтеграції говорилося у доповіді Валерії Лойко, професора кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора економічних наук, доцента. Олег Пустовойт, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», кандидат економічних наук розповів про передумови, сценарії та проблеми прискорення економічного зростання України. Неабиякий інтерес викликали доповіді представників Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»: провідного наукового співробітника відділу інноваційної політики, кандидата економічних наук Олени Бойко та головного наукового співробітника, доктора економічних наук, доцента Тетяни Артьомової. Мова в них йшлася про сучасні виклики транскордонної кооперації у напрямку функціонування транскордонних індустріальних парків в Україні та інститут менеджменту в системі відносин власності та економічної влади. Про конкретні проблеми металургійної галузі України у напрямі економічної інтеграції у світовий ринок металопродукції розповів Віталій Венгер, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», кандидат економічних наук.

Під час дискусійної платформи «Фінансові аспекти розвитку української економіки та інновацій в умовах євроінтеграції» результатами своїх наукових доробок ділилися як досвідчені науковці, так і наукова молодь з університетів і наукових установ: Київського університету імені Бориса Грінченка, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, Університету державної фіскальної служби України, ННІ фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України, Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», Харківського навчально-наукового інституту державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Університету економіки та права «Крок», Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка. Цікава тематика доповідей учасників викликала чималий інтерес та жваве обговорення.

Матеріали Конференції будуть опубліковані в Електронному збірнику тез доповідей. Також за результатами конференції кафедра фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка готує до видання колективну монографію «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції».

Організація і проведення даного наукового заходу вже стало традицією для кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Університету Грінченка. Цей проект не тільки дає змогу провідним науковцям і практикам презентувати власні розробки та ознайомитись з науковими результатами колег, але й неймовірно спонукають і надихають для подальшої плідної роботи на науковій та освітянській ниві по підготовці висококваліфікованих фахівців для економіки України.

Дякуємо всім учасникам конференції за конструктивний науковий діалог та плідні дискусії. Бажаємо нових наукових звершень та сподіваємось на подальший розвиток та плідну співпрацю!