«Експортна стратегія України». Секція: «Індустрії Х.0»

4-7 вересня 2018 року за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в рамках реалізації проекту “Експортна стратегія України”, за підтримки федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH, яка діє за дорученням уряду Німеччини, та у співпраці з Міжнародним торговельним центром (ITC) відбулися Другі національні консультації з розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегій у яких взяла участь професор кафедри фінансів та економіки, д.е.н. Краус Наталія Миколаївна.

У ході консультацій було здійснено аналіз сектора креативних індустрій на міжнародному рівні та глобальних трендів, що простежуються сьогодні. Визначено фактори, які стримують крос-секторальну конкурентоспроможність. Вказано корінні причини цих факторів та рівень їх пріоритетності. Представлено резюме ключових проблем, на які необхідно звернути увагу в стратегії.

Наталією Миколаївною Краус піднімалось питання до обговорення основних продуктових та технологічних інновацій, що породженні IV-тою промисловою революцією, становлення “Індустрії Х.0”. Були вказані позитивні й негативні наслідки, що несе у собі данна індустрія для економіки і виробництва України та окреслити низку проблем й аспектів, що потребують вирішення. У своєму виступі, Наталія Миколаївна зазначила, що потребують з’ясування ключові ініціативи “смарт-фабрик”, що найбільш релевантні поточній ситуації та є важливими в русі виробництва України до “Індустрії Х.0”. Професор зазначила, що є необхідність в обґрунтуванні і розкритті інституційних заходів й організаційно-економічних ініціатив в частині підтримки українського бізнесу та інноваційного підприємництва на шляху до переходу на “Індустрію Х.0”.

Учасники консультацій активно працювали над розробкою експортних стратегій у таких секторах як креативні індустрії та інформаційно-консультаційні технології, крос-секторах “Торговельна інформація та просування товару”, “Інновації для експорту”, “Транспортування та спрощення умов торгівлі”, “Вдосконалення навичок”. Успішна імплементація цих стратегій має сприяти переходу до експорту наукомісткої й інноваційної продукції та, як результат, сталого розвитку України і її успіху на світових ринках.