Розпочала роботу експертна акредитаційна комісія на кафедрі фінансів та економіки

Згідно наказу МОН №2284-Л від 28.11.2018 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка розпочала роботу експертна акредитаційна комісія освітньо-професійної програми "Фінанси і кредит" зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 
У складі:
Кужелєв Михайло Олександрович - директор навчально-наукового інституту фінансів.
банківської справи Університету державної фіскальної служби України, доктор економічних
наук, професор, голова комісії;
Кізима Тетяна Олексіївна - професор кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор.