Центр страхового бізнесу: синергія теорії, науки та практики

 

«ПРАГНЕМО, ДІЄМО, ДОСЯГАЄМО!»

 

 

В рамках роботи Центру страхового бізнесу, створеного на Факультеті інформаційних технологій та управління відповідно до Нової освітньої стратегії нашого Університету, 27 березня 2019 року в межах вивчення дисципліни «Страхування» відбулася навчально-практична конференція за темою «Необхідність та роль страхування в умовах ринкової економіки» за участю студентів 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Дана конференція стала реалізацією впровадження на Факультеті сучасних стандартів освітньої діяльності: поєднання практикоорієнтованого навчання з науковими дослідженнями фінансового сектору економіки в галузі страхування.

Під керівництвом кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів та економіки Сосновської Ольги Олександрівни було досягнуто основну мету даного заходу: проведення дискусії щодо актуальних питань функціонування вітчизняного страхового ринку, аналізу тенденцій розвитку окремих галузей страхування та страхової культури в Україні. Студенти виявили неабиякий творчий потенціал та активність у пізнанні та практичному спрямуванні теоретичних знань з окресленої тематики. На обговорення був представлений ряд доповідей за надзвичайно актуальними та важливими темами фахового спрямування, серед яких:

üАктуальні тенденції розвитку страхового ринку (доповідачМикита Пилкін)

üСтрахова культура як фактор розвитку страхового бізнесу (доповідачМарина Ялинна)

üСтрахове шахрайство та методи його усунення (доповідачАнна Соляр)

üСучасні реалії розвитку страхування життя в Україні (доповідачОлександра Фрига)

Під час активного обговорення студенти не лише максимально активізували самостійну пізнавальну діяльність, але й проявили здібності до критичного мислення та обґрунтування власної точки зору, набули загальних та фахових компетентностей, ключовими серед яких є здатність приймати нестандартні управлінські рішення в галузі страхування в умовах невизначеності ринкового середовища, креативність та гнучкість мислення, налагодження комунікацій та набуття дослідницьких навичок.

Подібні заходи в рамках роботи Центру страхового бізнесу сприяють не лише підвищення ефективності засвоєння фахових знань завдяки мотивації та активізації сприйняття навчально-практичного матеріалу та систематизації знань, але й всебічному розвитку особистості майбутнього конкурентоспроможного на сучасному ринку праці фахівця в галузі фінансів, банківської справи та страхування.