Відкрите заняття у Центрі страхового бізнесу

 

17 квітня 2019 року у рамках проходження конкурсу на заміщення вакантних посад було проведене відкрите заняття доцента кафедри фінансів та економіки Сосновської Ольги Олександрівни з дисципліни «Страхування» на тему: «Методичні основи формування тарифних ставок» для студентів ІІ курсу групи ФіКб-1-17-4.Од спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Лекцію відвідали завідувач кафедри фінансів та економіки Рамський Андрій Юрійович, д.е.н., професор кафедри Краус Наталя Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри Казак Оксана Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри Васечко Людмила Іванівна, к.е.н., доцент кафедри Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна.

Завдання лекції передбачали питання, що послідовно розкривали тему заняття, а саме: вивчення сутності та призначення актуарних розрахунків, систематизація статистичних показників страхової діяльності, вивчення принципів формування тарифної політики страховика, визначення складових елементів нетто-тарифу та брутто-тарифу та оволодіння практичними навичками розрахунку страхової премії. Особливу увагу було приділено економіко-математичним методам розрахунку тарифних ставок, які базуються на теорії ймовірності та страховій статистиці, що сприяло засвоєнню нового матеріалу у комплексі з суміжними дисциплінами.

Проведене заняття є самостійним і завершеним, характеризується обґрунтованими висновками, які мають відповідну методологічну основу та в сукупності аргументують сформульовані лекційні питання, а представлені лектором інформаційні матеріали мають ознаки практичної корисності. В цілому, відкриту лекцію проведено на високому професійному та науково-методичному рівні, продемонстровано лекторську майстерність, високу ступінь володіння навчальним матеріалом, використання прийомів активізації роботи студентів на занятті, уміння зрозуміло висвітлювати різноманітні аспекти теми та підтримувати зворотній зв’язок з аудиторією. З огляду на це, рівень відкритої лекції доцента Сосновської Ольги Олександрівни відповідає вимогам вищої школи, свідчить про відповідну кваліфікацію та педагогічний досвід лектора.