Опитування

З метою постійного спостереження основних показників рухової активності, визначення рівня залученості до рухової активності та здорового способу життя різних вікових груп та соціальних верств, створення та покращення умов для занять руховою активністю та спортом заплановано проведення моніторингу ⛹️‍♀️🚴‍♀️🏌️‍♀️

Опитування проводиться в усіх регіонах України з 18 грудня 2023 року по 18 січня 2024 року.

Просимо долучитися за посиланням https://survey.sportforall.gov.ua/  адже одним із завдань моніторингу є формування пропозицій щодо удосконалення системи залучення населення до занять руховою активністю та спортом і розроблення, на основі даних моніторингу, обґрунтованих рекомендацій для прийняття державних управлінських рішень, спрямованих на покращення якості залучення населення до занять руховою активністю та спортом.

КУБГ, Київський університет імені Бориса Грінченка опитування спорт ФЕУ, факультет економіки та управління.