Вступникам до магістратури (МНТК)

Заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка


Шановні вступники!

Відповідно до Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2022 році для вступу за освітнім рівнем магістр на спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 073 Менеджмент (Управління закладом освіти, Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі, Менеджмент організацій та адміністрування), 281 Публічне управління та адміністрування необхідно скласти Магістерський тест навчальних компетентностей (МТНК).

Реєстрація на МТНК для вступників в магістратуру у 2022 році здійснюється дистанційно:

з 9:00 27 червня 2022 р. до 18:00 18 липня 20 22 р.

Для реєстрації Ви маєте (до 17:00 18.07.2022 включно) заповнити електронну форму реєстрації, прикріпивши зазначені нижче скановані копії документів. (посилання на форму реєстрації відкриється о 09:00 27.06.2022).

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ

Перелік документів скановані (або фото) копії яких необхідні для реєстрації (завантажуються у форму реєстрації):

  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (завантажити Анкету тут);
  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України: книжечка - сторінки 1-2; ID-картка – обидві сторони – документи, що містять декілька сторінок завантажувати одним файлом);
  • облікова картка платника податків (за наявності);
  • фотокартка (чорно-біла або кольорова) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них); (файл jpg або png)
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) – для осіб, які завершили навчання до 2022 року включно; якщо дані в дипломі та паспорті відрізняються (зміна прізвища) просимо додатково надсилати фотокопії підтверджуючих документів (свідоцтво про укладання шлюбу, зміни імені і т.д.);
  • довідка видана за місцем навчання щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу із зазначенням реквізитів (серія, номер) документа на підставі якого здійснювався вступ – лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о – для осіб, що потребують створення особливих умов.

Корисні посилання:

1. Лист МОН від 01.06.2022 №1/5837-22 «Про особливості реєстрації осіб для участі в магістерському тесті навчальної компетентності та магістерському комплексному тесті»

2. Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2022 р.

3. Інформація про МТНК